Återuppståndelsen

Under 2013 följde Cyril Hellman repetitionerna av Richard Günthers uppsättning av Lars Noréns pjäs Så enkel är kärleken som var skådespelaren Thorsten Flincks första pjäs i ensemble sedan han slutade på Dramaten 1998. Det resulterade i dokumentärfilmen Återuppståndelsen, filmen är färdigställd men det är oklart när den kommer att visas.